Mentoring pokračuje v jiřické věznici

Mentorský tým se rozrostl o dva mentory – 1 mentorku a 1 mentora. Máme z toho radost a ukazuje to také na skutečnost, že v mentoringu spatřují pracovníci smysl.

Do této chvíle máme s klienty uzavřených 36 smluv.

6 smluv bylo předčasně ukončeno (2 dostali další trest, a tudíž se časově nevešli do projektu,  1 po pár setkáních nespatřoval ve spolupráci s mentorem smysl,  u dvou byla spolupráce ukončena proto, že klient s mentorem nespolupracoval, v jednom případě musela být spolupráce ukončena proto, že klient vykazoval známky závažného psychiatrického onemocnění). Ve věznici dobíhá spolupráce se 13 odsouzenými, 17 je již na svobodě. I když je mentorská služba v projektu nastavena jednotně, práce s propuštěnými vězni na svobodě probíhá velmi různě. 

Daří se rozvíjet pěknou a plodnou spolupráci, která vzájemně těší mentora i klienta. 

Daří se udržovat spolupráci v módu „mentor se ozve, klient se ozve“ a dál nic. 

Daří se klienta motivovat k práci na sobě za cenu někdy velmi únavné a obdivuhodné práce mentora. 

S pár klienty – i přes dobře rozjetou spolupráci ve věznici – se spolupráce nedaří. Klienti se rozhodli jít vlastní cestou, často v tom hrají roli drogy. Všichni klienti ví, že jejich mentoři tu nejsou pro to, aby je hodnotili,  soudili nebo kontrolovali, ale aby nebyli na rozhodování v životě sami. Dveře mají nadále otevřené, třeba se někteří během té šestiměsíční doby po propuštění vrátí.

Kristýna Čobanová – zástupce hl. mentora