Mentoring v Olomouci

Již do své druhé poloviny vstoupil projekt Norských fondů „Podané ruce mentora“, podporující vězněné osoby před jejich výstupem z výkonu trestu a v prvních šesti měsících po propuštění v životě na svobodě ve Vazební věznici Olomouc.

V současné době je do tohoto projektu zapojeno 32 klientů ve vězení, nebo již propuštěných, se kterými pracuje skupina sedmi mentorů. Na začátku projektu bylo mentorů celkem 10, ale někteří z nich svoji činnost již ukončili. Také někteří vězni po svém propuštění z projektu vystoupili – celkem 6 osob. Přesto je tento projekt velice úspěšný. Výborná spolupráce s Vazební věznicí Olomouc, skvělá skupina mentorů, kteří profesně i lidsky na vysoké úrovni konají svoji práci, a především klienti, kteří k projektu zodpovědně přistupují a jsou za podporu a pomoc opravdu vděčni. To vše napomáhá k úspěšnému plnění tohoto projektu.

Dobrých příkladů je mnoho. Například Filip, který když se nemohl opakovaně dovolat své mentorce, když z projektu odešla, kontaktoval přes pracovnici Probační a mediační služby hlavního mentora projektu z důvodu, aby v něm mohl pokračovat. Někteří z propuštěných vězňů již tento projekt řádně ukončili. Jakub i Miroslav si našli práci v zahraničí, výborně spolupracovali po celou dobu s mentorem a podařilo se jim vyřešit problémy, na které by možná sami nestačili. Miroslav byl v letošním roce také pokřtěn a biřmován, když předtím byl osm let – po dobu svého věznění – v katechumenátu.

Každý mentor má na starosti 4 – 5 klientů, kterým pomáhá. V květnu 2023 se uskutečnilo bilanční setkání mentorů, kteří hodnotili svoji zkušenost po ročním fungování projektu. Všichni jednomyslně vyjádřili velice kladné hodnocení a dobrou spolupráci se svými klienty. Jediným důvodem lítosti bylo to, že projekt „Podané ruce mentor“a má omezenou dobu trvání do května roku 2024 a dobrá zkušenost mentorů i důležitá pomoc lidem propouštěných z vězení bude muset skončit. Všem zúčastněným pak patří veliké poděkování.

Mgr. Otto Broch, hlavní mentor