Tichý oddíl ve věznici Pardubice

Šest odsouzených ze čtyř věznic se rozhodlo zapojit do tzv. tichého oddílu v Pardubicích. Jedná se o pobyt v tichu spojený s programem zaměřeným na sebepoznání a odpuštění a změnu životních postojů.

Vychází z projektu „Retreat house“, který je realizován ve věznici v norském Haldenu. Poprvé byl u nás uskutečněn v pardubické věznici letos na jaře, když se ze služební cesty v Norsku vrátili inspirovaní zástupci spolku Vězeňské duchovenské péče (VDP) a Vězeňské služby (VS) v rámci projektu Podané ruce mentora.

Účast v tichém oddíle je dobrovolná a je otevřená pro všechny zájemce bez ohledu na vyznání či přesvědčení, o čemž svědčily i výpovědi vězňů, kteří při zahájení druhého běhu v diskusi vyjadřovali, proč se do projektu přihlásili. Tichý oddíl se znovu otevřel ve středu 25. října a potrvá osm dní. Odsouzení po celou dobu ve svých celách prožívají ticho s četbou duchovní literatury pod vedením docentky Mireii Ryškové, hlavním garantem a lektorkou programu.

První běh byl určen pro odsouzené z vysokého stupně ostrahy a druhý je pro odsouzené ze středního stupně zabezpečení. Vedení pardubické věznice se všemi odbornými zaměstnanci podporují novou formu zacházení a pro realizaci projektu připravují výborné podmínky.

Zahájení 25.10. se v Pardubicích zúčastnila jak lektorka Mireia Ryšková, která nastínila ve své řeči smysl projektu, tak také předsedkyně VDP Kristýna Čobanová, hlavní kaplan VS ČR Otto Broch a jeho zástupce Pavel Zvolánek. Zahraniční mnohaleté zkušenosti ukazují pozitivní dopad tohoto programu na recidivu.