Vzpomínka na věznici Halden

Jsme vděční, že můžeme sdílet krátkou vzpomínku na návštěvu věznice Halden. Při minulé návštěvě jsme neměli možnost na místo přinést telefony ani fotoaparáty. Tentokrát byl s námi jeden z místních kaplanů, který měl tu možnost naší cestu zaznamenat.

Na fotografiích můžete vidět střípky z naší návštěvy – setkání s ředitelem věznice, oběd v místní kantýně, návštěvu Tichého oddílu (Retreat House), procházku po po areálu (ubytování, škola) a prohlídku kaple.

S vděčností vzpomínáme na možnost setkat se s místními pracovníky. Kromě již zmiňovaného Tichého oddílu je pro nás inspirací například trénovací kancelář úřadu, kam můžou odsouzení chodit a trénovat kontakt s úředníky.

Cesta byla realizována v rámci projektu Podané ruce mentora, který byl podpořen v rámci Fondy EHP a Norska.