Zprávy o projektu z Jiřic

Projekt v prostředí Věznice Jiřice se dostal již do předposlední fáze, kdy dobíhá služba mentorek s klienty, kterým se blíží ukončení trestu ve věznici. Někteří z oslovených a začleněných do projektu, jsou v prostředí věznice v pracovním procesu v nejrůznějších pracovních zařazeních, a tím vlastně se i spolupodílejí na umořování pohledávek, které mají vůči svým dětem a další závazky, které se snaží plnit.

Poskytovaná služba probíhá ve všedních dnech, i v prázdninovém čase, ale jsou i kolegyně které přijíždějí o víkendech, kdy klienti nejsou v pracovním zařazení na venkovních pracovištích. 

Odezva od klientů je vnímána spíš kladně, i celková vstřícnost, po rozhovorech, se takové empatie klientům v ostatních poskytovaných službách nedostává.

Setkávání s klienty probíhá ve výslechových místnostech, v centrální budově Věznice Jiřice, přičemž jsou klienty z dalších budov naváděni což také kvitujeme ze strany zaměstnanců ostrahy.

V těchto týdnech završujeme naši práci v prostředí věznice, a dál se budeme soustředit na druhou část projektu která se už přesouvá do společnosti, a zařazení do běžného života.                                                           

Pavel Porochnavec – hlavní mentor