Brožura projektu Podané ruce mentora

Projekt Podané ruce mentora se blíží ke konci a my plánujeme bilancovat období jeho realizace. Obrovské poděkování patří všem mentorům, kteří se do projektu zapojili a díky kterým bylo možné poskytnout podporu více než 120 odsouzeným ze 4 věznic. Důležitou součástí projektu byli i sociální pracovníci a hlavní mentoři, kteří na každé věznici zajišťovali komunikaci a veškeré administrativní zajištění. Poděkování patří i všem dalším pracovníkům VDP či Vězeňské služby ČR, kteří podporovali úspěšnou realizaci projektu. Významnou podporu poskytla i Norská církev jakožto zahraniční partner.

Projekt by nebylo možné realizoval bez podpory Norských fondů, za což také děkujeme.

Kromě samotné podpory odsouzených jsme vděční, že projekt mohl přinést hmatatelný výstup v podobě Tichého oddílu, který na základě zkušenosti z norské věznice Halden nyní v pilotním režimu testuje Vězeňská služba ČR v rámci věznice v Pardubicích.

Všechny informace o projektu a jeho realizaci najdete v brožurce, kterou si můžete stáhnout skrze odkaz níže.